Archive for August 2016

MASAKIT ang Kasu-Kasuan (joints)

Buah Merah, Buah Merah Mix, Essensa Naturale, Health is Wealth, Natures Healing, homebased business, arhtritis
Alam ng mga may edad na kapag taglamig ay mas masakit ang kanilang kasu-kasuan. Para bang naninigas ang kanilang litid at nahihirapan silang galawin ang kanilang kamay at paa sa umaga.
Osteoarthritis ang tawag sa sakit na ito at maraming tao ang magkakaroon nito sa pagtanda.

Tips:
(1) Magsuot ng guantes at medyas sa gabi para hindi malamigan ang iyong kamay at paa,

(2) Magsuot ng jacket kung maginaw sa iyong pupuntahan,

(3) Paggising sa umaga, mag-unat-unat muna ng kamay at paa para lumuwag ang mga litid. Pagkaraan ng 30 minutos ay mababawasan na ang paninigas ng iyong kamay at paa,

(4) Kung kayo’y mataba, magbawas ng timbang para hindi matagtag ang iyong tuhod at paa.

You can try REDMINT, an Organic Liniment Pain Reliever. Good for arthritis and Body Pains.

Buah Merah, Buah Merah Mix, Essensa Naturale, Health is Wealth, Natures Healing, homebased business, arhtritis, red mint cream

Buah Merah, Buah Merah Mix, Essensa Naturale, Health is Wealth, Natures Healing, homebased business, arhtritis, red mint cream

Redmint – Php 350/tube
Text us here at 0917 815 2932 for your orders and inquiries