Archive for November 2015

Buah Merah is a Synergy of Six Super Natural Anti-Oxidant

1. Buah Merah 2. Mangosteen 3. Green Barley 4. Wheat Grass 5. Moringa 6. Guyabano Buah Merah Mix, Essensa Naturale, Health is Wealth, Natures Healing Buah Merah Mix ✓ 100% ORGANIC, NON TOXIC, ALL NATURAL ✓ 100% HALAL, FDA REGISTERED ✓ 100% NO SIDE EFFECTS, NO OVERDOSE BUAH MERAH HEALTH BENEFITS ✓ Gives Extra Energy & Improve Stamina ✓ Boosts the Immune System ✓ Fights Cancer Cell ✓ Reduces Bad Cholesterol ✓ Normalizes Blood Sugar Level ✓ Detoxifies Toxins BUAH MERAH MIX will help those suffering from: ● High Cholesterol ● Alzheimer’s ● Cancer ● Asthma ● Arthritis ● Diabetes ● Bronchial Problem ● Prostate Problem ● Thyroid Problem ● Liver Problem ● Kidney Problem ● Colon Problem ● Heart Problem ● Ovarian Problems ● Poor Memory ● Stroke ● Constipation ● Urinary Track Infection (UTI) ● Weak Body ● Anemia ● Back Pain ● Cyst ● Lupus ● Goiter ● Myoma ● Dengue ● Hepatitis ● Vertigo ● Pneumonia ● Allergy ● Hypertension ● Psoriasis ● Other Degenerative Diseases Buah Merah Mix, Essensa Naturale, Health is Wealth, Natures Healing   Ang Buah Merah Mix ay nakalagay sa isang Plastic Bottle na may powdered mix sa loob. Lalagyan laman ng tubig hanggang doon sa Mark ng Label, at pagkatapos i-Shake lang at ready na syang inumin. Ang Recommended Dosage ng Buah Merah Mix ay ang mga sumusunod.

  1. Para sa wala namang sakit – uminom ng 1 Bottle Cap (1 takip ng bote) sa umaga, at 1 Bottle Cap din naman sa gabi. Para ito sa wala nmang sakit pero gusto lang maging healthy at malakas ang pangangatawan.
  2. Para sa may sakit – tulad ng lagnat, ubo, sipon – uminom ng 2-3 Bottle Cap (takip ng bote) sa umaga, at 2-3 Bottle Cap naman sa gabi.
  3. Para sa may malubha ng sakit – tulad ng Cancer, High Blood, Stroke, Diabetes, Myoma Atbp. Ang Recommended Dosage ay 1 Bote ng Buah Mera Mix kada araw. (1 Bottle Per Day). 70ml sa umaga, 70ml sa tanghali at 70ml sa gabi. (Approx: 21 bottle Caps)

Inumin ang Buah Merah Mix. 30 Minutes bago kumain. Ang Buah Merah Mix ay hindi gamot… ito ay pagkain ng cells natin. Kapag tama ang nutrients na naa-absorb at kinakain ng cells natin, kayang i-heal nito ang anumang karamdaman na dadapo sa ating katawan. Tumutulong ang Buah Merah Mix sa mga taong merong High Cholesterol, Alzheimer’s, Cancer, Asthma, Arthritis, Broncial Problem, Diabetes, Prostate problem, Poor Memory, Constipation, Stroke, UTI, Weak Body, Anemic, Back Pain, Lupus, Goiter, Myoma at mga iba pang Degenerative Diseases.